Cố vấn chuyên môn

Nguyên giảng viên trường ĐH Y Dược TP HCM, từng làm việc tại viện Y Dược học dân tộc TP HCM.
Điều hành phòng tư vấn sức khỏe, nghiên cứu Y Dược và điều trị nội khoa thuộc trung tâm Oxy Cao áp TP. HCM.
KẾT NỐI
site nam site nam site nam site nam
CÁC SẢN PHẨM ECOGREEN:
ecogreen